Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του Learning & Development Conference είναι να αναδείξει τις τάσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον της εταιρικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρουσιάσει βέλτιστες στρατηγικές και αποτελεσματικές πρακτικές και να αναδείξει πώς οι ενέργειες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού συνδέονται με το bottom line.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από παρουσιάσεις διεθνών και ελλήνων experts και practitioners, οι Σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για μία σειρά από θέματα όπως:

 • Οι τάσεις που επηρεάζουν και τα συστατικά που καθορίζουν την επιτυχία των learning & development στρατηγικών
 • Η σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που προάγει τη μάθηση
 • Ο ρόλος των στρατηγικών learning & development στην ανάπτυξη, την απόδοση και την κερδοφορία των εταιρειών
 • Εκπαιδευτικές δομές και τρόποι αξιοποίησης
 • Social & Mobile Training: τάσεις, καινοτόμες δράσεις, στρατηγικές και εργαλεία
 • Η σημασία του περιεχομένου και της εμπειρίας στην εταιρική εκπαίδευση
 • E-learning και ο ρόλος της τεχνολογίας στα training προγράμματα (gamification, artificial intelligence, video κ.ά).
 • Adaptive learning: ποια τα οφέλη της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και πώς αυτή μπορεί να υλοποιηθεί
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη soft skills
 • Πώς οι σύγχρονες L&D πρακτικές ανταποκρίνονται στις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων learning & development
 • Καινοτομία στην εκπαίδευση
 • ΧΟΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team